ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

  1. Կրավչենկո Ա. Ի. — Սոցիոլոգիա
  2. Կյուրեղյան Է. Ա.   – Կիրառական սոցիոլոգիա
  3. Մանուկյան Գ.Մ.- Սոցիալական կանխատեսման հիմունքներ
  4. Шестак  О.И. — Социология
  5. Ուսումնական ձեռնարկ, Մ. Շարոյան, Երևան 2013
Реклама

Օսմայան կայսրություն

Հավելյալ տեղեկություն՝ Օսման I և Օսմաններ
Քանի որ Սելջուկ Իկոնիայի սուլթանությունը կազմալուծվեց 13-րդ դարում, Անատոլիան բաժանվեց փոքր անկախ թուրքական իշխանությունների, հայտնի որպես Անատոլական բեյլիկություններ: Այս բեյլիկություններից մեկը Բյութանիա տարածաշրջանում, Բյուզանդական կայսրության սահմանին, ղեկավարում էր թուրք ցեղապետ Օսման I-ը (մահացել է 1323/4 թվականին), ումից սկիզբ առան Օսմանները[20]: Օսմանի վաղ հետևորդների թվում կային թուրքական ցեղախմբեր և բյուզանդացիներ, որոնցից շատերը, բայց ոչ բոլորը դավանում էին Իսլամ[21]: Օսմանը մեծացրեց իր իշխանության տարածքները` նվաճելով բյուզանդական քաղաքները Սակարիա գետի երկայնքով: Պատմաբանները չեն կարողացել պարզել, թե ինչպես Օսմանը կարողացավ առավելության հասնել իր հարևանների նկատմաբ, քանի որ այդ ժամանակներից աղբյուրներ չեն պահպանվել: Ըստ Գազայի թեզիս տեսության, որը շատ հայտնի էր քսաներորդ դարում, օսմանցիները իրենց հաջողությունները կապում էին կրոնի հետ և գտնում էին, որ պայքարում են հանուն Իսլամի, սակայն այս տեսությունը այժմ շատ է քննադատվում, և պատմաբանների մեծ մասը կարծում է, որ այն ընդամենը հորինվացք է[22]:

Նիկոպոլի ճակատամարտ (1396): Նկարված 1523 թվականին:
Օսման I-ի մահից մեկ դար հետո օսմանյան պետության տարածքը ընդարձակվեց Անատոլիայում և Բալկանյան թերակղզում: Օսմանի որդի Օրհան I-ը նվաճեց Անատոլիայի հյուսիս արևմուտքում գտնվող Բուրսա քաղաքը 1326 թվականին` դարձնելով Օսմանյան պետության նոր մայրաքաղաքը և թուլացնելով Բյուզանդիայի դիրքերը տարածաշրջանում: Շատ կարևոր նավահանգստային քաղաք Սալոնիկը նվաճվեց 1387 թվականին Վենետիկից: Օսմանցիների հաղթանակը Կոսովոյի ճակատամարտում 1389 թվականին վերջ դրեց Սերբական կայսրությանը` ճանապարհ բացելով դեպի Եվրոպա[23]: 1396 թվականի Նիկոպոլի ճակատամարտը, որը հիմնականում համարվում է վերջին մեծածավալ խաչակրաց արշավանքը Միջնադարում, կանգնեցերց հաղթական Օսմանյան բանակի առաջխաղացումը դեպի Եվրոպա[24]:

Քանի որ օսմանցիները ընդարձակվել էին դեպի Բալկաններ Կոստանդնուպոլիսի նվաճումը դարձավ օրվա հրամայական: Օսմանցիները արդեն նվաճել էին քաղաքը հարող գրեթե բոլոր նախկին բյուզանդական տարածքները, իսկ Կոստանդնապոլսի ամուր պաշտպանողական կառույցները դարձնում էին քաղաքը դժվար նվաճելի: 1402 թվականին բյուզանդացիները ժամանակավոր շունչ քաշեցին, երբ թուրք-մոնղոլ առաջնորդ Լենկթեմուրը նորխուժեց Օսմանյան Անատոլիա արևելքից: 1402 թվականի Անկարայի ճակատամարտում Լենկթեմուրը պարտության մատնեց օսմանյան զորքերին և գերևարեց սուլթան Բայազիդ I-ին` գցելով կայսրությունը քաոսային վիճակի մեջ: Սկսվեց քաղաքացիական պատերազմ, որը տևեց 1402-ից մինչև 1413 թվականները, քանի որ Բայազիդի որդիները կռվում էին ժառանգության համար: Պատերազմն ավարտվեց, երբ Մեհմեդ I-ը վերցրեց իշխանությունը և դարձավ սուլթան ու վերականգնեց Օսմանյան իշխանությունը[25]:

Բալկանյան տարածները, որոնք օսմանցիները կորցրել էին 1402 թվականից հետո, ներառյալ Սալոնիկը, Մակեդոնիան և Կոսովոն, ավելի ուշ վերականգնեց Մուրադ II-ը 1430-ականներից 1450-ական թվականներին: 1444 թվականի նոյեմբերի 10-ին Մորադը ճնշեց Վառնայի խաչակրաց արշավանքը` պարտության մատնելով հունգարական, լեհական և վալախիական բանակներին Վառնայի ճակատամարտում, չնայած ալբանացիները Սկանդերբեգի գլխավորությամբ շարունակեցին պայքարել: Չորս տարի անց հունգարացիները և վալախացիները նոր գրոհ կազմակերպեցին թուքերի վրա, սակայն նորից պարտության մատնվեցին Կոսովոյի երկորդ ճակատամարտում 1448 թվականին[26]

Самый первый компьютер в мире — когда появился и кто создал?

Очень сложно представить современное общество без компьютеров. Эти «умные машины» однажды вошли в нашу жизнь и стали действительно неотъемлемой ее частью. Однако были времена, когда человечество только делало первые шаги по созданию таких устройств.

Кто создатель первого компьютера и как выглядел первый персональный компьютер?

Когда появился первый компьютер?

Так когда же появился самый первый компьютер? Если говорить о первом предшественнике современных компьютеров счетах (абаки), то они были еще в древнем Вавилоне. С того времени человечество смогло изобрести аппараты, которые позволяли производить несложные расчеты. Прогресс можно было наблюдать с конца девятнадцатого столетия, а пик был в первой половине двадцатого столетия. В 1938 году была создана первая механическая программируемая машина Z1, а на ее основе уже через три года создали первую вычислительную машину Z3, имеющую свойства современного компьютера.

Кто создал первый компьютер?
Предполагают, что первый компьютер создал французский ученый Блез Паскаль. Ему принадлежала идея в 1642 году создать первую цифровую вычислительную машину. С этого открытия, собственно, все и началось. Хотя у автоматических вычислений было немало преимуществ, применение такого устройства для финансовых расчетов во Франции было проблематичным, так как это усложняло изначально непростой процесс вычислений. За десять лет Паскалю удалось построить пятьдесят и продать примерно дюжину вариантов машины, которую сейчас многие называют самый первый компьютер в мире.

Еще одним выдающимся ученным в этой области является Конрад Цузе — немецкий инженер и первопроходец в компьютеростроении. Многие слышали о том, что лень — двигатель прогресса. Цузе так не любил сложные математические вычисления, что принял решение создать вычислительную машину, используя двоичную систему. Его первый компьютер требовал полной отдачи, поэтому на его создание Конрад Цузе все свое время. В итоге, спустя шесть лет мир увидел его творение.

первое применение компьютеров

Как выглядел первый компьютер?
Интерес вызывают не только дата создания первого компьютера и его создатель, а и то, как же выглядела машина. Важно заметить, что первый массовый персональный компьютер и даже устройства начала 90-х были значительно слабее современных. Примером может быть такой факт, что объем памяти современной флешки можно сопоставить со всей дисковой памятью не одной тысячи персональных компьютеров начала девяностых. Также по остальным показателям. Первый программируемый компьютер появился в США в 1946 году. Его вес был около тридцати тонн. В себе компьютер содержал 18 000 электронных ламп.

Устройство первого компьютера
Машина французского ученого Блеза Паскаля являлась механическим устройством в виде ящика с многочисленными связанными между собой шестеренками. С помощью специального поворота наборных колесиков складываемые числа вводились в машину. На каждое из колесиков были нанесены деления 0-9. Когда вводилось число, колесики прокручивались до необходимой цифры. Первое поколение компьютеров имело пять зубчатых колес. Со временем их число увеличилось до 6-ти или восьми, что давало такую возможность работать с большими числами.

Первое применение компьютеров
Самые первые компьютеры создавали только для вычислений. Даже очень примитивные машины превосходили людей. Вторым применением компьютеров были базы данных. В них нуждалось правительство и банки. Для этих целей требовались более сложные машины с развитыми системами ввода и вывода, хранения информации. По этой причине тогда разработали язык Кобал.

первый компьютер

Первые домашние компьютеры
В 1970-х годах появились первые персональные компьютеры. В то время некоторые люди в домашних условиях начали собирать компьютеры и только с исследовательского интереса. На то время применения таких персональных компьютеров в домашних условиях не было. А уже в 1975 году появился первый персональный компьютер Альтаир 8800. Он был назван первым коммерчески успешным ПК. Его создатель – американский инженер Генри Эдвард Робертс.

Первый компьютер — интересные факты
Есть немало познавательных фактов о первых компьютерах:

Первый компьютер в мире имел внушительные размеры. Его вес был примерно тридцать тонн. Для одной такой машины нужна была большая комната, заставленная шкафами с электронным оборудованием. В те времена компьютеры могли работать на дорогостоящих больших электронных лампах.
Самый первый компьютер в мире должен был обслуживать целый штат инженеров. Тогда нужно было специально подсоединять множество проводов, на что уходило много времени.
Первые микропроцессоры обрабатывали только четыре бита информации. Их изобретателем стал Маршиан Эдвард Хофф в 1970 году.
В первом персональном компьютере Альтаире-8800 не было ни экрана, ни клавиатуры. Однако он все же пользовался спросом. Так, только за первый месяц было продано больше тысячи комплектов.
До сих пор персональные компьютеры изготавливают по тем же стандартам. Модель IBM PC можно считать эталоном для всех современных персональных компьютеров.
Первые ПК от производителя IBM продавали по цене от трех тысяч долларов с черно-белым дисплеем, а с цветным – шесть тысяч долларов. При том, когда фирма выпустила первый компьютер, то и предположить не могла, что получится продать так много экземпляров

На экскурсии

Джон сказал свое другу Максиму, что хотел бы пойти на экскурсию по Минску. Максим позвонил в турагентство и узнал стоимость экскурсии, место и время её начала. Они с Джоном решили, что встретятся заранее и поедут на экскурсию вместе.

Джон: Привет! Ты звонил в турагентство, чтобы узнать насчет экскурсии?

Максим: Привет! Да, я все узнал! С экскурсоводом встречаемся в 12.00 в воскресенье на ст. метро «Площадь Якуба Коласа».

Джон: Очень хорошо, что ты все узнал. А сколько стоит экскурсия? Наверное, очень дорого!

Максим: Нет, не очень. 50 000 рублей с одного человека. Оплата экскурсоводу при встрече.

Джон: Может, встретимся заранее и поедем на ст. метро «Площадь Якуба Коласа» вместе?

Максим: Да, хорошо. Я согласен. Где и во сколько встретимся?

Джон: Давай встретимся в 11.30 на станции метро «Купаловская». Прямо на платформе, возле скамеек.

Максим: Хорошо, договорились. На станции метро «Купаловская» на платформе, возле скамеек. До завтра!

Джон: До встречи. До завтра!

СЛОВАРЬ

Прочитайте и прослушайте новые слова и выражения.

Звонить – позвонить

Турагентство

Экскурсия

Встретиться – встречаться

Встретиться заранее

Станция метро

Экскурсовод

Оплата при встрече

Платформа

Скамейка

Договариваться – договориться

До встречи!

До завтра!

Задание 2.

Задание 3.

Задание 4.

Задание 5.

Колледж образовательного комплекса “Мхитар Себастаци”

Учащиеся здесь получают начальное и среднее профессиональное образование
По линии среднего профессионального образования в колледже действуют следующие отделения:
o Дошкольное образование
o Делопроизводство с углубленным знанием иностранного языка
o Организация туристических услуг с углубленным знанием иностранного языка
o Библиотечное дело
o Декоративно-прикладное искусство и народные ремесла
o Техническое обслуживание компьютерных сетей
o Фотографическое дело
o Моделирование и конструирование одежды
С сентября нынешнего года откроются также два новых отделения:
o Технология бродильного производства и виноделие
o Компьютерное художественное проектирование
По линии начального профессионального (ремесленного) образования действуют следующие отделения:
o Садово-парковое дело
o Технология швейного производства
o Садоводство
o Садовник
o Поварское дело
С сентября нынешнего года откроются также два новых отделения:
o Виноделие и производство соков
o Гончарное дело
Мы в колледже стремимся создать надлежащую обстановку для профессионального обучения современными студиями-мастерскими-лабораториями.
У нас в основном осуществляется обучение производством. Мы убеждены, что лучшее обучение – обучение выполнением, реальной работой.
Наши образовательные программы организуются согласно учебному расписанию, учебным проектам всего образовательного комплекса, персональными цифровыми инструментами обучения.
Обучение у нас становится также персональным, поскольку имеем возможность выбора курсов дополнительного образования. У нас действуют также открытые клубы развития хобби, открытые творческие сборы, смотры, выставки-концерты- представления, праздники.
В колледже имеются также походные, военно-спортивные лагеря, которыми пользуются также студенты колледжа.

Բանգլադեշը 100 սովորողի աչքերով․ նախկին ավտոտնակներ

Ես մի փոքրիկ հետազոտություն եմ անցկացրել Բանգլադեշի ավտոտնակների տարածքով։ Իմ հետազոտության արդյունքում գրանցել եմ, որ ավտոտնակների որոշ մասը վերածվել են այլ գործառույթ իրականացնող տարածքների։ Դրանցից մի քանիսի մասին որոշեցի ռեպորտաժ պատրաստել։

Առաջին ռեպորտաժը Բ1 թաղամասում գտնվող մի փոքրիկ կարի արհեստանոցի մասին է, որը նախկինում ծառայել է որպես ավտոտնակ։ Կարի արհեստանոցում ներկայումս աշխատում է  Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի նախկին շրջանավարտ՝ Գայանե Տիրացյանը։ Գայանեն արդեն աշխատում է 5 ամիս և հիմնականում կատարում է շորերի կարճացումներ ու նեղացումներ։ Ամենահետաքրքիր հանգամանքը այն է, որ այս փոքրիկ ավտոտնակում կա նաև սաունա։

 

Երկրորդ ռոպորտաժը մի նախկին ավտոտնակի մասին է, որը հիմա վերածվել է աղի <<գործարանի>>։  Այս <<գործարանը>> հիմնվել է 1997թ․-ին, որի միակ աշխատողն է՝ Ռոմիկ Տոմոյանը։ Տոմոյանը քարի հանքից բերված աղի մեծ կտորները աղում է և փաթեթավորում։ Նա նաև զբաղվում է  անվճար աղաբուժությամբ։

Ճամփորդություն

Մայիսի 27-ին` վաղ առավոտյան, քոլեջի մի խումբ ուսանողներով և ուսուցիչներով գնացինք Արարատի մարզի մի քանի վայրեր։ Շարժվեցինք առավոտյան 9:30։ Սկզբում գնացինք Հնաբերդ գյուղ, որտեղ մեզ սպասում էին Հնաբերդի միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչներն ու աշակերտները։ Հետո այդ դպրոցի պատմության ուսուցչի` ընկեր Լազրի ու սովորողների հետ քայլեցինք դեպի  Դվին մայրաքաղաքի ավերակները։ Շրջելու ընթացքում հանդիպեցինք օտարերկրացի զբոսաշրջիկների, որոնց հետ զրույցի բռնվեց միսս Մելքոնյանը։ Տպավորիչ էր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու ավերակները, որտեղ մինչև հիմա էլ կային մոմեր, սրբապատկերներ։  Ճանապարհին ծանոթացանք դպրոցի աշակերտների հետ։

Այնուհետև գնացինք Խոր Վիրապ։ Մինչ Խոր Վիրապի եկեղեցին մտնելը նկարվեցինք Արարատի համայնապատկերի դիմաց։ Մի որոշ ժամանակ անց մտանք եկեղեցի` մոմ  վառեցինք, դուրս եկանք և մոտեցանք Գրիգոր Լուսավորչի վիրապին։ Ես մեծ փոսը չկարողացա իջնել, սակայն իջա մյուսը։  Հետաքրքիր ժամանակ անցկացնելուց հետո տպավորություններով լի վերադարձանք Երևան։ Ետդարձի ճանապարհին ավելի ուրախ անցավ ժամանակը։ Խաղացինք խաղեր, զրուցեցինք և այլն։

IMG-af3606d7b32ae7b3bf8da173327874b7-V